3 Dokončit platbu
Speciální škola Diakonie v Praze Zápolí přijímá i žáky, které jinde odmítají. Pro rodiče tak někdy představuje poslední naději. Díky rekonstrukci zdvojnásobíme její kapacitu a po 28 letech provozu zmodernizujeme podmínky vzdělávání žáků s mentálním a kombinovaným postižením nebo autismem. Podpoříte rekonstrukci školy?


Můj dar bude:

Vybrat částku:


Potvrdit částku Vašeho daru:

Finanční prostředky se shromažďují na dárcovském účtu Diakonie ČCE, která je investorem projektu. Dary jsou určeny na rekonstrukci Speciální mateřské a základní školy na Praze 4 V Zápolí. O využití vašich darů vám budeme dávat vědět na e-mail.

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte Zdeňku, která má na starosti péči o dárce. Zdeňka Sobotová: sobotova@diakonie.cz, tel. 730 182 571