3 Dokončit platbu
Domov, bezpečí, šanci na důstojný život, nové přátele i nové dovednosti. To už třicet let v Diakonii nalézají lidé, kterým pomáháme. Nic z toho by nebylo možné bez vašich darů. Přidejte se, abychom se mohli i v dalších letech starat o ty, kdo potřebují naši pomoc a péči.


Můj dar bude:

Vybrat částku:


Potvrdit částku Vašeho daru:

Finanční prostředky se shromažďují na dárcovském účtu Diakonie. Dary jsou určeny na podporu klientů a rozvoj středisek a škol Diakonie a rozdělujeme je v interních grantových řízeních, do kterých se může přihlásit jakákoli organizační jednotka Diakonie se svým projektem.