3 Dokončit platbu
Současné kapacity pobytových zařízení, která o lidi s těžší formou autismu pečují, jsou nedostačující. My v Diakonii Praha právě stavíme nové centrum, kde v lednu 2023 otevřeme sociální službu domov se zvláštním režimem právě pro osoby s autismem. Cílem je vytvořit příjemné a důstojné místo s neustálou péčí pro budoucí klienty a také přinést ulehčení celým jejich rodinám, které fungují často v náročném režimu. Díky Vašim darům zvládneme domov postavit a zlepšit životy řady lidí. Pomoc má mnoho tváří, může mít i tu Vaši!


Můj dar bude:

Vybrat částku:


Potvrdit částku Vašeho daru: