3 Dokončit platbu
Jsou věci, které nutně potřebujeme k životu. Voda, jídlo, mít kde spát a pocit bezpečí. Kolik lidí však dokáže s uspokojením pouze těchto základních lidských potřeb prožít všechny své roky? Někteří z našich klientů ze svého invalidního důchodu dosáhnou na uspokojení právě jen těch nejzákladnějších potřeb. To, co nám přijde obyčejné a někdy nás i nudí, pro ně bývá nedosažitelné. Pomozte jim, aby mohli trávit čas s kamarády a poznávat nová místa.


Můj dar bude:

Vybrat částku:


Potvrdit částku Vašeho daru:

Diakonie Západ poskytuje své služby lidem s poruchou autistického spektra v denních i pobytových zařízeních. Tím největším je Domov Radost pro osoby s postižením. Pobytová sociální služba s více než pětadvacetiletou tradicí. Klienty jsou zejména lidé s nízko funkčním autismem, případně osoby se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, kteří by bez této služby byli umístěni v psychiatrických léčebnách, kam však nepatří. Nejedná se tedy o "odkladiště" zaměřené na nejnutnější péči ústavního typu, nýbrž o příjemný a klidný domov, kde někteří klienti žijí již čtvrtstoletí ve společných domácnostech.