3 Dokončit platbu
V Diakonii Most pečujeme o ženy či matky s dětmi v nouzi, radíme, jak se vypořádat s dluhy nebo pomáháme obětem domácího násilí. Každý lidský příběh je pro nás důležitý! Pomozte nám, aby co nejvíce příběhů skončilo šťastně.


Můj dar bude:

Vybrat částku:


Potvrdit částku Vašeho daru:

Finanční prostředky se shromažďují na dárcovském účtu Diakonie Most. Dary jsou určeny na podporu klientů a realizaci námi poskytovaných sociálních služeb. O využití vašich darů Vám dáme vědět na email.