3 Dokončit platbu
Poskytujeme pomoc lidem, kteří se ocitají v krizových životních situacích, sociálně oslabené části populace, ohroženým rodinám, lidem s duševním onemocněním, seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu nebo péči.


Můj dar bude:

Vybrat částku:


Potvrdit částku Vašeho daru: