3 Dokončit platbu
Chceme, aby se lidem žilo v jejich obcích dobře a bezpečně. Od roku 2015 pomáháme českým obcím při přípravě na přírodní katastrofy. Posilujeme jejich kapacicity, podporujeme plánování a realizaci opatření, která zadržují vodu v krajině a tak bojují se suchem a přívalovými povodněmi. Do řešení zapojujeme odborníky i veřejnost. Když přírodní katastrofa přece jen přijde, pomůžeme lidem, které zasáhla, překonat její následky. Máme krizové scénáře, humanitární sklady i potřebné zkušenosti. Udržujeme síť našich proškolených dobrovolníků, kteří v případě katastrofy ochotně pomohou.


Můj dar bude:

Vybrat částku:


Potvrdit částku Vašeho daru:

Děkujeme, že pomáháte s námi. O využití peněz vás budeme pravidelně informovat. Chcete se na cokoliv zeptat? Kontaktujte Ivanu Dingovou - dingova@diakoniespolu.cz, tel. 731 621 439, která má na starost péči o dárce.