3 Dokončit platbu
Provázíme a podporujeme člověka znevýhodněného stářím, mentálním či tělesným postižením, a pomáháme mu dosáhnout nebo udržet stav tělesného, duševního a sociálního zdraví, pohody a souladu s prostředím, v němž žije. Děkujeme, že se přidáte svým darem.


Můj dar bude:

Vybrat částku:


Potvrdit částku Vašeho daru: