3 Dokončit platbu
V Náruči nacházejí přístřeší a podporu děti, vyžadující okamžitou pomoc. Každý rok pomůžeme asi 75 dětem - utíráme slzičky, pomáháme s úkoly a snažíme se jim vynahradit to, že nemohou být doma. Náruč sídlí ve vile z 30. let a tak již naléhavě potřebujeme vyměnit okna. Ta původní totiž špatně těsní, profukují a jejich zavírání má taky značné mouchy. Na výměnu oken musíme získat prostředky od dárců. Děkujeme, že váš dar nás přiblíží k bezvadnému výhledu.


Můj dar bude:

Vybrat částku:


Potvrdit částku Vašeho daru:

Finanční prostředky se shromažďují na dárcovském účtu Diakonie ČCE Ostrava. Dary rekonstrukci a služby ZDVOP Náruč. O využití vašich darů Vám dáme vědět na e-mail.