3 Dokončit platbu

Celý výtěžek z akce podpoří terapeutické aktivity klientů s poruchou autistického spektra a těžkým mentálním postižením ve Stacionáři Korálek.

MÍSTO KONÁNÍ: vrcholy Plzeňského kraje
TERMÍN: duben–červenec 2021
TRASA: libovolný vrchol Plzeňského kraje.
DRESSCODE: něco modrého (modrá je barvou autismu)

Připojte se již třetím rokem k největšímu virtuálnímu pelotonu s potvrzenými účastníky spolu s patronem Stacionáře Korálek Vilémem Dubničkou.Můj dar bude:

Vybrat částku:


Potvrdit částku Vašeho daru:

Pojďte s námi šlápnout do pedálů a vytvořit jedinečné VIRtuální Cyklotoulky s Korálkem

MÍSTO KONÁNÍ: Plzeňské vrcholy

TERMÍN: duben–červenec 2021

TRASY: libovolný vrchol Plzeňského kraje nebo vrcholy kolem Plzně (Krkavec, Radyně, Sylván, Chlum)

Každý registrovaný jezdec pomůže zajistit terapeutické činnosti pro klienty Stacionáře Korálek a aktivním pohybem na čerstvém vzduchu posílí svou imunitu

PROČ POMOCI PRÁVĚ STACIONÁŘI KORÁLEK:

Když se řekne autismus, většina z nás si představí člověka, který z paměti počítá ty nejsložitější příklady a chová se tak trochu divně anebo někoho, kdo má těžké mentální postižení a není schopen samostatného života a jakékoli mezilidské interakce. Odpověď na otázku, jak vlastně takový autista vypadá, není vůbec jednoduchá. O to větší zmatek nám do toho celého může přinést fakt, že někde místo autismu naleznete komplexnější označení, a to PORUCHA AUTISTICKÉHO SPEKTA (PAS). Zde je velmi důležité slovo „spektrum“, jelikož projevů a kombinací různých poruch ukazující na autismus, je hodně.

Člověk s poruchou autistického spektra může být klidně váš kolega z práce, a vy byste to v životě neřekli. Proč? Protože opět stejná a velká většina z nás má v sobě natolik zakořeněnou domněnku o podobě autisty, že přijmout fakt, že ten úžasný a inteligentní kolega je autista, je nepřekonatelná. Možná se vám zdá jen trochu stydlivý a samotářský. Někdy nepochopí vaše vtípky nebo lpí na důsledném dodržování pravidelných rituálů. Ale autista? To není možné! A přeci je. S velkou pravděpodobností se může jednat o člověka, který má např. Aspergerův syndrom, jednou z poruch na širokém autistickém spektru. Diagnostiku však přenechejme odborníkům :-).

Co je ale podstatné, je to, že se jedná o vrozenou vývojovou poruchu mozku, která způsobuje, že se člověk chová a myslí úplně jinak, než jeho stejně staré okolí. Má potíže s komunikací a nedokáže adekvátně reagovat na běžné situace. Podněty, které mu dává okolí, si zpracovává zcela odlišně nebo jim nerozumí. Jeho smysly, mohou být extrémně citlivé nebo naopak oploštěné. V některých případech, odhaduje se cca 50 %, je přítomna porucha intelektu, chcete-li mentální postižení. A když jsme u těch čísel, tak PAS je u mužů 4 krát častější, než u dívek a průměrný výskyt autismu v populaci se pohybuje mezi 1,5–2 %.

Jednoznačná a stejná odpověď na otázku, jak autista vypadá, neexistuje.

Stacionář Korálek pro osoby s postižením je jednou z mála sociálních služeb, které se specializují na práci s lidmi s PAS, a to s tou nejtěžší poruchou (někde ji můžete zachytit jako nízkofunkční autismus) a se současnou poruchou intelektu. Jedná se o velmi specifickou skupinu, která potřebuje extrémně individualizovaný a profesionální přístup, velké pochopení a empatii. Jedná se o lidi, kteří již potřebují pravidelnou pomoc a podporu od druhého člověka i v těch nejzákladnějších věcech. Korálek je ostrovem naděje pro dospělé lidi s tímto typem hendikepu ve věku 18–50 let a nachází se na jižním Plzeňsku v malé obci Soběkury. Stejnou oázou je i pro blízké těchto klientů. Je totiž ambulantní službou. To znamená, že jej klienti využívají část dne a ve zbytku a o víkendech jsou doma se svými blízkými. Korálek tak pomáhá tzv. „na druhou“. Poskytuje kvalitní péči lidem s těžkou poruchou autistického spektra a současně odlehčuje rodinným pečujícím, kteří tak mohou chodit do práce nebo si zaslouženě odpočinout. Klienti Korálku, autisté, nás každý den učí, že je důležité nevidět svět jen černobíle a že na jeden a ten samý problém se lze dívat z nekonečna úhlů. Že komunikace, i když je někdy hodně obtížná, je možná a že když se chce, všechno jde! Díky tomu se otevře více srdcí.

Tak i vy, milí cyklisti, nezapomeňte se na svět koukat z mnoha úhlů a různé výšky a berte život s nadhledem. A když vám docházejí síly, na chvilku se zastavte, rozhlédněte se po kraji a zdolejte kopec z jiné strany. Třeba i z té, kde jste ještě nikdy nebyli. Možná bude lepší, možná horší. Ale hlavně bude jiná a prožitek jistý. A o to přeci jde na kole i v Korálku.

Na co potřebujeme peníze?

Zátěžové deky

Používání zátěžové přikrývky stimuluje propriocepci (hloubkové vnímání) a vede ke zklidnění nervového systému. Pomáhá rozvíjet smyslové vnímání a uvědomování si vlastního těla, vede ke zlepšení adaptivních odpovědí na podněty. Zátěžové přikrývky přinášejí uklidnění při různých neurologických, behaviorálních či psychických poruchách, jako jsou například autismus.

Zátěžové pomůcky jsou důležitým prostředkem při práci terapeutů. Stimulují propriocepci, vedou k uklidnění nervového systému, případně pomáhají rozvíjet smyslové vnímání a uvědomování si vlastního těla. Nejvíc používanými zátěžovými pomůckami jsou zátěžové deky.

Pro správné fungování mozku je nevyhnutelné, aby dostával dostatek smyslových podnětů. Smyslové podněty jsou pro nás velmi důležité. Moderní životní styl je často nastavený tak, že přetěžujeme právě zrakové a sluchové vnímání a máme deficit ostatních podnětů. Důležité je proto soustředit se i na jiné podněty, mezi nimi zvláště hloubkové taktilní a proprioceptivní podněty a tyto zařazovat do našeho života častěji.

Dalším specifikem mozku je, že vytěsňuje z našeho vědomí pro nás běžné věci. Neuvědomujeme si například nohy, pokud nás právě netlačí bota. Na to, abychom si některé věci uvědomili, potřebujeme častokrát intenzivnější podnět. Právě proto dodání hloubkových taktilních (hluboký tlak) a proprioceptivních podnětů (prostřednictvím pohybu) je velmi vhodnou strategií. Tyto podněty jsou pro lidi většinou příjemné, nevzbuzují stresující reakce a jsou bezpečné.

Cílem zátěžové přikrývky je obepnout celé tělo klienta a zvědomit ho. Tím, že přikrývkou zatížíme nohy, kolena, pánev až po hrudník, mozek dostane nový impuls a uvědomí si, že má i tyto části těla. Tyto podněty jsou velmi vzácné zejména u ležících pacientů, kteří si při neustálém ležení přestávají uvědomovat hranice svého těla. S tím také více pracuje např. bazální stimulace. Stejně ale lidé s vysokou úrovní aktivity ocení tyto podněty, protože je obtížné pro ně zrelaxovat a uklidnit se. Doplněním intenzivnějšího proprioceptivního podnětu dojde k impulzu do mozku, který má za následek celkové i motorické zklidnění.

Cena jedné deky je cca 6 000 Kč. Potřebuje 3 – 4 kusy.

Hnízdo/stan/skrýš

Pomůcka slouží jako útočiště pro lidi s poruchami autistického spektra, poruchami emocí či chování, které potřebují klidné útočiště před smyslovými podněty či požadavky vnějšího světa. Potřebují bezpečné místo a soukromí, kde se schovají a uklidní. V Interiéru se tyto „schovky“ hledají těžko. Jako hravá a efektivní varianta je stan J + matrace, deky, polštářky apod.

Cena cca 15 000 Kč.