3 Dokončit platbu
Důstojné stáří, zázemí pro matky s dětmi v nouzi, podpora dětí v ZDVOP Náruč, aktivně strávený volný čas, pomoc v domácnosti se vším, na co klient kvůli svému handicapu nebo nemoci nestačí. Přesně tak pečujeme o své klienty. Každý člověk je pro nás důležitý.


Můj dar bude:

Vybrat částku:


Potvrdit částku Vašeho daru:

Finanční prostředky se shromažďují na dárcovském účtu Diakonie ČCE Ostrava. Dary jsou určeny na podporu klientů a realizaci námi poskytovaných sociálních služeb. O využití vašich darů Vám dáme vědět na email.