3 Dokončit platbu
Otcův dům se stará o sirotky a děti bez domova z kyjevského regionu. Poskytuje jim přístřeší a náhradní rodinnou péči, zdravotní a psychologickou péči i vzdělávání. Za více než 20 let se organizaci povedlo zajistit lepší a stabilnější budoucnost tisícům z nich. Dětí v nouzi je mnoho a Otcův dům potřebuje posílit své kapacity. Děkujeme, že svým darem podpoříte jejich práci spolu s námi.


Můj dar bude:

Vybrat částku:


Potvrdit částku Vašeho daru:

Jen kousek od Kyjeva již od roku 1996 působí organizace Otcův dům (Otchiy Dim), která se stará o potřebné a opuštěné děti z místního regionu. S organizací Otcův dům spolupracujeme od roku 2015. Má naši důvěru. Víme, že každá darovaná koruna je vynaložena maximálně efektivně a lidé v Otcově domě odvádí skvělou práci.

Dětem, které jsou sirotci, nebo pochází z nefunkčních rodin, poskytují ubytování či náhradní pěstounskou péči v rodinách. Vzdělávají je, zajišťují jim zdravotní péči. Těm, které v minulosti někdo zneužíval, poskytují psychologickou pomoc. Pokud mají děti rodiče, sociální pracovníci se snaží napravit podmínky v původní rodině, aby se mohly vrátit.

Kromě dobré péče a vzdělání jsou děti z Otcova domu vedeny ke vzájemnému respektu a porozumění. Předchozí generace dětí, které se již osamostatnily, poskytují asistenci novým generacím, které mají podobný neblahý osud.

Od roku 2003 má Otcův dům v pronájmu objekt s pozemkem, kde vybudoval sociální a kulturní centrum pro děti a sociální byty. Stávající kapacita ale není dostatečná. Otcův dům nyní potřebuje rozšířit své prostory, aby mohl nabídnout pomoc většímu množství dětí. Chce vybudovat novou školu a také nové dětské hřiště a hernu.

V září tohoto 2020 se nám se štědrou podporou dárců z České republiky podařilo získat dostatečné prostředky na odkup pozemku, který Otcův dům získal od obce za velmi výhodnou cenu. Máme radost, že první krok se podařil.