3 Dokončit platbu
Domov Pomněnka v Novém Městě na Moravě začneme stavět nejpozději na jaře roku 2022. Pomněnka poskytne bydlení a podporu třiceti seniorům s demencí. Váš příspěvek použijeme na dofinancování stavby a na vybavení pokojů. Přidejte se i vy. Děkujeme.


Můj dar bude:

Vybrat částku:


Potvrdit částku Vašeho daru:

Všechny Vaše dary jsou daňově uznatelné a vystavíme Vám na ně darovací smlouvu a potvrzení o přijetí daru. Nově lze snížit daň z příjmů o 30% základu daně (z dosavadních 15% u fyzických osob a 10% u právnických osob). Navýšení je dočasné a platí:

  • pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021 pro fyzické osoby

  • pro zdaňovací období, která skončila v období od 1.3.2020 do 28.2.2022 pro právnické osoby.

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze nyní odečíst nejvýše 30% ze základu daně.

Právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2 000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30% z již sníženého základu daně.